top of page

GEOMETRICA

кодирано познание на Вселената

VITRAJ .jpg

Сливане на основни геометрични фигури в една цялостна форма - динамика и баланс, харомния на цветове и форми, въздействащи подсъзнателно на сетивата и предаващи
к
одираните послания на Вселената.

ТЕНИСКИ / Т-SHIRTS
GEOMETRICA 1 + 2 TEES.GIF
ХУДИТА / HOODIES
ГАЛЕРИЯ / GALLERY