top of page

ESOTERICA

2024

Името на тази серия произхожда от нейното необичайно зараждане - един случаен елемент, на една забравена от света стена,  става основата и дава началото на цяла серия от интригуващо заплетени образи. Именно заради тяхната неразгадаемост, нарекохме тази серия

- ESOTERICA - 

Може би ти си ключа към разшифроване на скритото послание. 

   

bottom of page